รองเท้าทุกคู่เป็นขนาดเฉพาะรายตัดตามรูปเท้า ต้องทำการหล่อแบบเท้าและวัดการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าก่อนการผลิต

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตัดรองเท้า กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ที่ 087-049-1333
ถ้าโทรไม่ติดรบกวนสงรายละเอียดเข้า Email นะครับ info@pumpfoot.com

Latest Products

Store »


Pumfoot.com ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพเท้าของทุกท่านด้วยการดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายอุปกรณ์ มีใบรับรองประกอบโรคศิลปะ สาขา วิชาชีพกายอุปกรณ์

รองเท้าและแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้มีปัญหา โรคเบาหวาน โรครองช้ำ เท้าแบน เท้าโก่ง เท้าผิดรูป ปุ่มกระดูกที่ฝ่าเท้า ปวดส้นเท้า ปวดน่อง ปวดหลัง ตาปลา ความสูงที่ไม่เท่ากันของขาแต่ละข้าง หรืออาการเฉพาะอื่นๆ ยังรวมไปถึง สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องยืน เดิน หรือวิ่งเป็นเวลานาน และนักกีฬา

รองเท้าและแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าทุกคุ่ของเราเป็นแบบเฉพาะรายบุคคล ต้องมีการพิมพ์เท้า และวัดน้ำหนักการลงของฝ่าเท้าโดยนักกายอุปกรณ์


สามารถโทรนัดและขอคำปรึกษาฟรี 087-049-1333SEO Powered By SEOPressor