รองเท้าทุกคู่เป็นขนาดเฉพาะรายตัดตามรูปเท้า ต้องทำการหล่อแบบเท้าและวัดการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าก่อนการผลิต

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตัดรองเท้า กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ที่ 087-049-1333
ถ้าโทรไม่ติดรบกวนสงรายละเอียดเข้า Email นะครับ info@pumpfoot.com

ความสำคัญของเท้า

          เท้าถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเมื่อไรที่เราต้องสูญเสียเท้าไป หรือต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตที่มีรูปเท้าผิดปกติ ไปจากคนอื่น ก็คงจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันต่างไปจากเดิม แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้น การทำแผ่นรองรองเท้า หรือ Insole เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเท้าที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการที่มีรูปเท้าที่ผิดปกติอีกต่อไป
             เป็นอย่างที่ทราบกันว่า ในเท้านั้นจะประกอบไปด้วยโครงกระดูกจำนวน 26 ชิ้น ซึ่งเป็นจำนวน ทีมากกว่าร่างกายประมาณ 1ใน3 ส่วน ซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อต่อ และพังผืด เป็นต้น เท้าจะทำหน้าที่รับบทหนักที่สุดในแต่ละวัน เพราะเท้าจะทำหน้าที่คอยรับแรง กระทำต่าง ๆ จากร่างกาย
           ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม เท้าจะต้องรับน้ำหนักประมาณ 1.6 เท่าหรือคิดเป็นน้ำหนักตัวเท่ากับ 80 กิโลกรัม ซึ่งเท้าจะคอยทำหน้าที่รับน้ำหนักจากน้ำหนักตัวเราเอง แต่ถ้าเมื่อไรที่เท้าของเรามีแรงกระแทกที่แรงเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้ที่บริเวณส้นเท้ามีหนังแข็งเกิดขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ ตาปลา จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บและปวดบริเวณนั้นมาก ๆ

ลักษณะของเท้าที่ผิดปกติ นั้นเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. เท้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด อันเนื่องมาจากการที่เส้นยึดจึงทำให้รูปเท้าเอียงเข้าข้างใน
  2. เท้าแบนเป็นลักษณะที่ปลายเท้าบิดออกไปข้างนอก เกิดจากการที่กระดูกบิดได้มากกว่าปกติ อาการแบบนี้อาจจะเกิดได้ตั้งแต่เด็ก หรือเป็นเพราะอุบัติเหตุที่เกิดกับเท้า
  3. นิ้วโป้งบิดเข้ามาที่ด้านในของเท้าซึ่งอาจจะมีลักษณะที่นิ้วโป้งไปทับอยู่ที่นิ้วชี้ สำหรับสาเหตุนี้นั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าเพราะผู้หญิงในปัจจุบันนี้มักจะเลือกซื้อรองเท้าที่เป็นภัยกับตัวเอง โดยที่จะซื้อรองเท้ามีลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้เป็นการบิดนิ้วให้ชิดกัน การที่ซื้อรองเท้าลักษณะนี้ จะทำให้นิ้วนั้นเบียดกัน ส่งผลให้เลือดที่ไหลเวียนอยู่ที่เท้าไม่สามารถไหลเวียนได้พอ ก็จะส่งผลให้เท้ามีลักษณะที่ผิดรูปดังกล่าวข้างต้นได้

0 Commentsฝากความคิดเห็น


SEO Powered By SEOPressor