รองเท้าทุกคู่เป็นขนาดเฉพาะรายตัดตามรูปเท้า ต้องทำการหล่อแบบเท้าและวัดการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าก่อนการผลิต

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตัดรองเท้า กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ที่ 087-049-1333
ถ้าโทรไม่ติดรบกวนสงรายละเอียดเข้า Email นะครับ info@pumpfoot.com

ราคา: ฿3,000.00

ลดเหลือ : ฿2,800.00

สั่งซื้อสินค้า

แผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าแบบเฉพาะราย ใช้ร่วมกับรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าของเราโดยเฉพาะ

รหัสสินค้า    :   IN-01

ราคาปกติ    :   2,800.00 บาท

ส่วนประกอบและวัสดุของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าแบบเฉพาะราย
แผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าแบบเฉพาะรายนั้นผลิตขึ้นมาจากแบบพิมพ์เท้าของลูกค้าแต่ละท่าน  ซึ่งนับว่ามีความเฉพาะเจาะจงมาก เนื่องจากเท้าของแต่ละท่านนั้นจะมีความแตกต่างกันไปทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น ความหนาบางของฝ่าเท้า ความหนาของหลังเท้า อุ้งเท้าโก่ง อุ้งเท้าแบน  ตาปลา ปุ่มกระดูกที่ฝ่าเท้า รอยด้าน  และบางท่านอาจจะมีอาการเจ็บที่ฝ่าเท้า  ความสูงที่ไม่เท่ากันของขาแต่ละข้าง หรืออาการเฉพาะอื่นๆ ร่วมด้วย การใช้แผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าแบบเฉพาะรายนั้นจะมุ่งช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้  เพราะฉะนั้นวัสดุ ที่ใช้ก็ต้องมีความจำเพาะเจาะจงตามแต่ละท่านอีกด้วย จึงจะอธิบายส่วนประกอบของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าแบบเฉพาะรายไว้ดังนี้

  1. ชั้นโครงสร้างของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้า แผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าที่ดีควรมีโครงสร้างที่มั่นคง และอยู่ตัว ไม่ล้มหรือเสียรูปร่างไปเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่ง เพราะถ้าหากเกิดการล้มหรือการเสียรูปวัสดุชั้นโครงสร้างนั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจาก การเอาวัสดุนิ่มๆมารองไว้ใต้ฝ่าเท้าเพียงเท่านั้น และอาจจะเกิดอาการข้างเคียง ตามมาจากการเดินบนพื้นที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย เพราะพื้นที่นิ่มเกินไปหรือแข็งเกินไป เป็นสาเหตุของการปวดฝ่าเท้าได้สาเหตุหนึ่งเช่นกัน
  2. ชั้นเสริมโครงสร้างของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้า  ในกรณีต้องการเสริมความแข็งแรงของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้า บริเวณอุ้งเท้า รวมไปถึงส้นเท้าด้านใน และหรือ ส้นเท้าด้านนอกนั้น ด้วยข้อจำกัดของลักษณะด้านมิติภายในรองเท้า ลักษณะรูปเท้าที่แบน  หรือ ลักษณะรูปเท้าโก่งนั้น  ชั้นเสริมโคตรงสร้างของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก หากเนื่องด้วยความจำเป็นข้างต้นแล้ว และในขั้นตอนการผลิตแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าแบบเฉพาะรายไม่ได้มีการเพิ่ม ชั้นเสริมโครงสร้างของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าเข้าไปนั้น แผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าก็จะไม่สามารถช่วยพยุงฝ่าเท้าของเราได้เต็มที่ และเช่นกัน ก็ไม่ต่างอะไรจากการนำวัสดุนิ่มๆ ไปรอง  หรือหนุนไว้ใต้ฝ่าเท้าของเรา และในระยะยาวนั้น การหนุนฝ่าเท้าด้วย วัสดุที่มีความนิ่มเกินไปโดยไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดด้านความแข็งแรงและมั่นคง ของวัสดุโครงสร้างนั้น  จะมีผลเสียต่อเท้าของเราเช่นกัน
  3. ชั้นพื้นของแผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้า ชั้นพื้นนี้จะมีปัจจัยหลายแบบในการเลือกใช้วัสดุ ซึ่งกว่า 50 ชนิด และแยกย่อยลงไปอีกชนิดละหลายแบบ ทั้งในเรื่องของความหนา ความหนาแน่น การให้ตัว แรงต้าน การคืนตัว สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อแต่ละบุคคล เพราะปัจจัยทางกายภาพของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน วัสดุที่ใช้ในแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันไปด้วยเพื่อให้เหมาะกับสภาพเท้าของแต่ละบุคคล

หมายเหตุ     :   แผ่นเสริมใต้ฝ่าเท้าเป็นขนาดเฉพาะรายตัดตามรูปเท้า  ดังนั้น เพื่อสุขภาพเท้าที่ดี จะต้องทำการหล่อแบบเท้าและวัดการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าก่อนการผลิต


SEO Powered By SEOPressor