รองเท้าทุกคู่เป็นขนาดเฉพาะรายตัดตามรูปเท้า ต้องทำการหล่อแบบเท้าและวัดการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าก่อนการผลิต

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตัดรองเท้า กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ที่ 087-049-1333
ถ้าโทรไม่ติดรบกวนสงรายละเอียดเข้า Email นะครับ info@pumpfoot.com

Pumfoot.com มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพเท้าของทุกท่านด้วยการดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายอุปกรณ์โดยมีจุดประสงค์หลักดังนี้

  • เสริมสร้างสุขภาพของเท้าให้ดีขึ้น สวมใส่สบาย ใส่แล้วสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น
  • ปรับสภาพเท้าเพื่อป้องกันหรือช่วยให้สวมใส่รองเท้าแล้วมีสุขภาพเท้าที่ดีขึ้น ในกรณีที่สภาพเท้าไม่เหมาะสม
  • คงสภาพในกรณีที่สภาวะของเท้าไม่สามารถปรับสภาพได้แล้ว เพื่อความมีสุขภาพเท้าที่ดี

     

     

     

 ข้อมูลนักกายอุปกรณ์

     

 


SEO Powered By SEOPressor